خرید اینترنتی آموزش سنتور

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه سنتور استفاده شده

با این مجموعه یک موفقیت سریع و شگفت انگیز را تجربه کنید

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین و ساده ترین راه برای یادگیری سنتور است.

خرید پستی آموزش سنتور

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید اینترنتی

فقط 35000 و 70000 تومان!              شماره شناسه اثر:۰۲۲۷۹۷-۰۰۰۹۳-۸

با خرید این مجموعه استثنایی همه را با سنتور زدن خود شگفت زده خواهید کرد
 در حالت دوم مي توان دو مضراب چپ را به صورت زينت نوشت و نت هاي اصلي با وزن كامل خود نوشته شوند. به نمونه مثال زير توجه كنيد.
دانلود 233 نت براي سنتور
 

نكتۀ بسيار مهم در نوشتار به شيوۀ دوم اين است كه بايد توجه كنيم، زمان حاصل از اجراي دومضراب چپ را از كدام نت كم كنيم و اين دو نت زينت به كدام سمت گرايش دارند.

223 نت براي سنتور

۱- ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۱ – نگارش محسن غلامي

۲- ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۲ – نگارش محسن غلامي

۳- ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۳ – نگارش محسن غلامي

۴-  ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۴ – نگارش محسن غلامي

۵- ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۵ – نگارش محسن غلامي

۶-  ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۶ – نگارش محسن غلامي

۷-  ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۷ – نگارش محسن غلامي

۸- ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۸ – نگارش محسن غلامي

۹-  ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۹ – نگارش محسن غلامي

۱۰- ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۱۰ – نگارش محسن غلامي

۱۱- ميلاد كيايي – راز آشكارا – تكنوازي سنتور شماره ۱۱ – نگارش محسن غلامي

۱۲- علي تجويدي – رقص پروانه – نگارش محسن غلامي (تنظيم براي سنتور)

۱۳- اردوان كامكار – ناشكيبا (تكنوازي سنتور در دستگاه شور) گردآوري محسن غلامي

۱۴- اردوان كامكار- ماهي براي سال نو – تكنوازي سنتور در دستكاه شور- گردآوري محسن غلامي

۱۵- كيوان ساكت – موج – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۱۶- كيوان ساكت – كرانه – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۱۷- كيوان ساكت – افسوس – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۱۸-  كيوان ساكت – چهارمضراب شور- تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۱۹- كيوان ساكت – بهاران ( شور) – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۲۰- كيوان ساكت – چهارمضراب نوا – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۲۱- كيوان ساكت – چهارمضراب افشاري – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۲۲-  كيوان ساكت – چهارمضراب بيداد – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۲۳-  كيوان ساكت – چهارمضراب بيات راجه – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۲۴-  كيوان ساكت – چهارمضراب اصفهان – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۲۵-  كيوان ساكت – چهارمضراب سه گاه  ۱ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۲۶- كيوان ساكت – چهارمضراب سه گاه ۲ – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۲۷-  كيوان ساكت – چهارمضراب مخالف سه گاه  – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۲۸-د كيوان ساكت – چهارمضراب بيات ترك – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۲۹-  كيوان ساكت – سبكبال – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۳۰- كيوان ساكت – غمگنانه – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۳۱- كيوان ساكت – چهارمضراب همايون – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۳۲- كيوان ساكت – دل انگيز (ماهور) – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۳۳- اردوان كامكار – آواز دشتي براي سنتور – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۳۴- اردوان كامكار – چهارمضراب شور – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۳۵- اردوان كامكار – اضطراب در اصفهان دو – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۳۶- اردوان كامكار – تكنوازي سنتور در نوا – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۳۷- اردوان كامكار – ضربي شور – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۳۸- كيوان ساكت – بهاران (قسمت اول) – تنظيم در شور سل براي سنتور (محسن غلامي)

۳۹-اسدالله ملك – چهارمضراب شور – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۰-اسدالله ملك – نغمه هاي رويايي – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۱- بهنام مناهجي – پيش درآمد بيات ترك – نگارش نت (محسن غلامي)

۴۲- پرويز ياحقي – پيش درآمد شور – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۳- پرويز ياحقي – چهارمضراب شور – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۴- پرويز ياحقي – ضربي دشتي – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۵- مجيد وفادار – به سوي تو – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۶- كامكارها – ترانه كردي شماره ۱ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۷- كامكارها – ترانه كردي شماره ۲ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۸- كامكارها – ترانه كردي شماره ۳ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۴۹- كامكارها – ترانه كردي شماره ۴ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۵۰- كامكارها – ترانه كردي شماره ۵ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۵۱- كامكارها – ترانه كردي شماره ۶ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۵۲- كامكارها – ترانه كردي شماره ۷ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۵۳- كامكارها – ترانه كردي شماره ۸ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۵۴- كامكارها – ترانه كردي شماره ۹ – تنظيم براي سنتور (محسن غلامي)

۵۵- بهنام مناهجي – لب خاموش – گردآوري (محسن غلامي)

۵۶- بهنام مناهجي – عارفانه – گردآوري (محسن غلامي)

۵۷- بهنام مناهجي – پيش درآمد ابوعطا – گردآوري (محسن غلامي)

۵۸- فرامرز پايور – چهارمضراب دشتي – گردآوري (محسن غلامي)

۵۹- دكتر حسن شيرون – رنگ شور – گردآوري (محسن غلامي)

۶۰-  فضل الله توكل – كوچه باغ ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۱- فضل الله توكل – كوچه باغ ۲ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۲-  فضل الله توكل – كوچه باغ ۳ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۳- فضل الله توكل – كوچه باغ ۴ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۴-  فضل الله توكل – كوچه باغ ۵ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۵- فضل الله توكل – كوچه باغ ۶ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۶- فضل الله توكل – كوچه باغ – اصفهان ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۷-  فضل الله توكل – كوچه باغ – اصفهان ۲ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۸- فضل الله توكل – كوچه باغ – اصفهان ۳ – گردآوري (محسن غلامي)

۶۹- فضل الله توكل – كوچه باغ – اصفهان ۴ – گردآوري (محسن غلامي)

۷۰- فضل الله توكل – كوچه باغ – شور ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۷۱- فضل الله توكل – كوچه باغ – شور ۲ – گردآوري (محسن غلامي)

۷۲- فضل الله توكل – روياي بهار نارنج ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۷۳-  فضل الله توكل – روياي بهار نارنج ۲ – گردآوري (محسن غلامي)

۷۴- فضل الله توكل – روياي بهار نارنج ۳ – گردآوري (محسن غلامي)

۷۵- فضل الله توكل – روياي بهار نارنج ۴ – گردآوري (محسن غلامي)

۷۶-  فضل الله توكل – تصنيف بيگانه – گردآوري (محسن غلامي)

۷۷- فضل الله توكل – تصنيف چلچله – گردآوري (محسن غلامي)

۷۸- فضل الله توكل – تصنيف گفتي – گردآوري (محسن غلامي)

۷۹- فضل الله توكل – تصنيف گل سرخ – گردآوري (محسن غلامي)

۸۰-  فضل الله توكل – تصنيف پرنده – گردآوري (محسن غلامي)

۸۱- عباس خوشدل تصنيف شور – اي نامت در دل و جان

۸۲- علي اكبر شيدا – تصنيف همايون

۸۳- مجيد وفادار – تصنيف شب به گلستانها

۸۴- نصرت الله گلپايگاني – نواي كاروان – محسن غلامي

۸۵- عباس خوشدل – تصنيف شور

۸۶- علي اكبر شيدا – تصنيف همايون

۸۷- جهانشاه برومند – با ستاره ها – گردآوري (محسن غلامي)

۸۸- جهانشاه برومند – به ياد استاد بديعي – گردآوري (محسن غلامي)

۸۹- جهانشاه برومند – كعبۀ دلها – گردآوري (محسن غلامي)

۹۰- چهارمضراب عشاق – تنظيم براي هنرجويان مبتدي (محسن غلامي)

۹۱- چهارمضراب زابل – تنظيم براي هنرجويان مبتدي (محسن غلامي)

۹۲- پرچين – تنظيم براي هنرجويان مبتدي (محسن غلامي)

۹۳- رنگ ابوعطا – تنظيم براي هنرجويان مبتدي (محسن غلامي)

۹۴- رنگ بيات ترك – تنظيم براي هنرجويان مبتدي (محسن غلامي)

۹۵- آهنگ محلي مازندراني ۱ – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۹۶- آهنگ محلي مازندراني ۲ – تنظيم براي سنتور ( محسن غلامي)

۹۷- حسين پرنيا – تصنيف گلپونه ها – گردآوري (محسن غلامي)

۹۸- حسين پرنيا – تصنيف حرير مهتاب – گردآوري (محسن غلامي)

۹۹- حسين پرنيا – تصنيف نوشانوش – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۰- مجيد وفادار – ترانۀ به سوي تو – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۱- مجيد وفادار – ترانۀ منتظرت بودم – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۲- جواد ضرابيان – چهارمضراب شور – نگارش (محسن غلامي)

۱۰۳- داريوش پيرنياكان – تصنيف سلسلۀ موي دوست – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۴- داريوش پيرنياكان – چهارمضراب شور – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۵- داريوش پيرنياكان – پيش درآمد شور – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۶- رضا شفيعيان – آواز بيات ترك – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۷-  محمد رضا لطفي – چهارمضراب شور ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۸- محمد رضا لطفي – چهارمضراب شور ۲ – گردآوري (محسن غلامي)

۱۰۹- ملك و توكل – چهار مضراب همايون – گردآوري ( محسن غلامي)

۱۱۰- ملك و توكل – ضربي افشاري – گردآوري ( محسن غلامي)

۱۱۱- ملك و توكل – ضربي اصفهان – گردآوري (محسن غلامي)

۱۱۲-  ملك و توكل – ساز و نوا در همايون – گردآوري (محسن غلامي)

۱۱۳- ملك و توكل – چهارمضراب ماهور – گردآوري ( محسن غلامي)

۱۱۴- ملك و توكل – چهارمضراب افشاري ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۱۱۵- فرهنگ شريف – دوضربي بيات ترك – گردآوري (محسن غلامي)

۱۱۶- فرهنگ شريف – چهارمضراب ابوعطا ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۱۱۷- فرهنگ شريف – چهارمضراب ابوعطا ۲ – گردآوري (محسن غلامي)

۱۱۸-  فرهنگ شريف – چهارمضراب همايون – گردآوري (محسن غلامي)

۱۱۹- فرهنگ شريف – چهارمضراب شور ۱ – گردآوري (محسن غلامي)

۱۲۰- فرهنگ شريف – چهارمضراب شور ۲ – گردآوري (محسن غلامي)

۱۲۱- فرهنگ شريف – چهارمضراب بيات ترك – گردآوري (محسن غلامي)

۱۲۲-  فرهنگ شريف -پيش درآمد ابوعطا – گردآوري (محسن غلامي)

۱۲۳- فرهنگ شريف – پيش درآمد همايون – گردآوري (محسن غلامي)

۱۲۴- محمد آذري – تصنيف مرا چشميست – گردآوري ( محسن غلامي)

۱۲۵- محمد جليل عندليبي – ترانه ميهن اي ميهن – گردآوري ( محسن غلامي)

۱۲۶- عباس خوشدل – تصنيف دشتي – گردآوري (محسن غلامي)

۱۲۷- محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۱

۱۲۸- محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۲

۱۲۹- محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۳

۱۳۰- محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۴

۱۳۱- محسن غلامي -درآمد آوازي بيات ترك

۱۳۲- ضربي شور – محسن غلامي – تنظيم آرمين خامه ور

۱۳۳- انتظار – محسن غلامي – تنظيم آرمين خامه ور

۱۳۴- محسن غلامي – قطار – بيات ترك

۱۳۵- محسن غلامي – جامه دران – افشاري

۱۳۶- محسن غلامي – جامه دران – بيات ترك

۱۳۷- محسن غلامي – شهابي – بيات ترك

۱۳۸- محسن غلامي – آواز دشتي سل

۱۳۹- محسن غلامي – در آمد دشتي ر ۱

۱۴۰- محسن غلامي – آشفته – تنظيم آرمين خامه ور

۱۴۱- محسن غلامي – قطعه نوا – تنظيم آرمين خامه ور

۱۴۲- محسن غلامي – درآمد ابوعطا ۱

۱۴۳- محسن غلامي – درآمد گبري – ابوعطا

۱۴۴- محسن غلامي – درآمد شوني – ابوعطا

۱۴۵- محسن غلامي – درآمد حزين – نوا

۱۴۶- محسن غلامي – آواز مخالف سه گاه

۱۴۷- آواز نهيب و فرود به راست پنجگاه

۱۴۸- محسن غلامي – گوشه رجز دز دستگاه سه گاه

۱۴۹ – محسن غلامي –  درآمد ماهور

۱۵۰- محسن غلامي – درآمد فيلي

۱۵۱- محسن غلامي – درآمد خاوران

۱۵۲- تصنيف  ديدم صنمي عارف  قزويني

۱۵۳- تصنيف از كفم رها گرداوري ( محسن غلامي )

۱۵۴- تصنيف  چاره دل اثر  عارف  قزويني گرداوري ( محسن غلامي )

۱۵۵- چهار مضراب دلكش اثر موسي  معروفي گردآوري (محسن غلامي )

۱۵۶- تصنيف سرو چمان اثر محمد رضا شجريان گردآوري ( محسن غلامي )

۱۵۷- تصنيف ماهور اثر محمد رضا لطفي گردآوري ( محسن غلامي )

۱۵۸- تصنيف ماهور اثر محمد رضا شجريان گردآوري ( محسن غلامي )

۱۵۹- چهار  مضراب شور اثر فرهنگ شريف

۱۶۰  _ قطعه نهفت در نوا اثر استاد پرويز مشكاتيان  تنظيم در نوا  دو  ( محسن غلامي )

۱۶۱ _ قطعه طلوع در نوا اثر استاد پرويز مشكاتيان  تنظيم در نوا  دو  ( محسن غلامي )

۱۶۲ _ ماهي براي سال  نو اثر  اردوان كامكار  تنظيم در شور سل :  محسن غلامي

۱۶۳ _ تصنيف  مي زده شب اثر پرويز ياحقي تنظيم در ماهور  فا  : محسن غلامي

۱۶۴ _ تصنيف  مي زده شب اثر پرويز ياحقي تنظيم در ماهور دو : محسن غلامي

۱۶۵ _ مقدمه ماهور اثر درويش  خان  تنظيم در ماهور  دو : محسن غلامي 

۱۶۶ _ مقدمه ماهور اثر درويش  خان  تنظيم در ماهور  فا : محسن غلامي  

۱۶۷ _ چهار  مضراب اصفهان اثر ابوالحسن صبا تنظيم  و گردواري  براي تار  : محسن غلامي 

۱۶۸ _ پيش  درآمد اصفهان اثر  مرتضي  ني داوود گرداوري  و تنظيم :  محسن غلامي 

۱۶۹ _ تصنيف پيك سحري  اثر همايون خرم    گردآوري  و تنظيم در شور سل  : محسن غلامي

۱۷۰ _  تصنيف پيك سحري  اثر همايون خرم    گردآوري  و تنظيم در شور ر  : محسن غلامي

۱۷۱ _ تصنيف  شور اثر امين الله رشيدي گردآوري  و تنظيم در شور سل :  محسن غلامي 

۱۷۲ _ تصنيف  شور اثر امين الله رشيدي گردآوري  و تنظيم در شور ر :  محسن غلامي 

۱۷۳ _ خزان  اثر  حسين عليزاده  تنظيم براي سنتور در شور سل : محسن غلامي

۱۷۴ _ چهار مضراب شور اثر پرويز ياحقي  تنظيم براي سنتور در شور  سل :  محسن غلامي

۱۷۵ _ تصنيف  هواي  گريه اثر محمد جواد ضرابيان  گرادآوري  و تنظيم در همايون سل : محسن غلامي  ، اجرا شده در آلبوم نسيم وصل  با صداي همايون شجريان

۱۷۶ _ تصنيف  خانه سودا اثر محمد جواد ضرابيان  گرادآوري  و تنظيم در همايون سل : محسن غلامي  ، اجرا شده در آلبوم نسيم وصل  با صداي همايون شجريان

۱۷۷ _ تصنيف  عشق  از كجا اثر محمد جواد ضرابيان  گرادآوري  و تنظيم در نوا  دو : محسن غلامي  ، اجرا شده در آلبوم نسيم وصل  با صداي همايون شجريان

۱۷۸ _ تصنيف  حاصل  عمر اثر محمد جواد ضرابيان  گرادآوري  و تنظيم درشور سل : محسن غلامي  ، اجرا شده در آلبوم نسيم وصل  با صداي همايون شجريان

۱۷۹ _ چهار مضراب شور  اجرا شده در آلبوم اواي  برگ ريزان اثر  محسن غلامي گرداوري  در شور  سل :  آرمين خامه ور

۱۸۰ _ تصنيف  سكوت اثر محمد جواد ضرابيان  گرادآوري  و تنظيم درشور سل : محسن غلامي  ، اجرا شده در آلبوم نسيم وصل  با صداي همايون شجريان

۱۸۱ _ تصنيف  نسيم وصل اثر محمد جواد ضرابيان  گرادآوري  و تنظيم درشور سل : محسن غلامي  ، اجرا شده در آلبوم نسيم وصل  با صداي همايون شجريان

۱۸۲ _ چهار مضراب ابوعطا اثر فرهنگ شريف گردآوري و تنظيم براي سنتور :  محسن غلامي

۱۸۳ _ تصنيف  همايون اثر علي  اكبر شيدا گردآوري و تنظيم براي سنتور در  همايون سل :  محسن غلامي

۱۸۴ _ تصنيف  قصه گو اثر همايون خرم   گردآوري و تنظيم براي سنتور در دشتي  ر : محسن غلامي

۱۸۵ _ تصنيف  رسواي  زمانه اثر همايون خرم   گردآوري و تنظيم براي سنتور  : محسن غلامي

۱۸۶ _ تصنيف  رسواي  شور  اثر عباس  خوشدل   گردآوري و تنظيم براي سنتور  : محسن غلامي

۱۸۷ _  تصنيف  شور  اثر  روح اله خالقي   گردآوري و تنظيم براي سنتور  : محسن غلامي

۱۸۸ _ قطعه اي كوتاه و زيبا در شور  از  بداهه نوازي  زنده ياد  منصور  صارمي  گردآوري و تنظيم براي سنتور  : محسن غلامي

۱۸۹ _ تصنيف  جدايي  در بيات اصفهان اثر اسد الله ملك 

۱۹۰ _ تصنيف  سنگ خارا اثر علي  تجويدي  در دشتي

۱۹۱ _ تصنيف  آتش  كاروان  اثر علي  تجويدي 

۱۹۲ _ تصنيف  شور  اثر اسدالله ملك 

۱۹۳ _  چهار  مضراب ابوعطا  اثر فرهنگ شريف

۱۹۴ _  تصنيف  ميگذرم تنها در   اصفهان دو اثر همايون خرم

۱۹۵ ـ تصنيف دختر صحرايي از ناصر مسعودي

۱۹۶ – تصنيف نوا ۱ جواد ضرابيان

۱۹۷- دو ضربي بيات ترك – فرهنگ شريف

۱۹۸- تصنيف امان امان (شور) -  تنظيم فرامرز پايور

۱۹۹- تصنيف ملكا (افشاري) – فرامرز پايور

۲۰۰- تصنيف اشك مهتاب اثر  حسن يوسف زماني

۲۰۱ _ تصنيف  اميد جان اثر علي  تجويدي 

۲۰۲ _ تصنيفي در  شور از ناصر  مسعودي

۲۰۳ _ تصنيف  نمانده چرا  در  ابوعطا اثر  علي تجويدي

۲۰۴ _ تصنيفي در شور  اثر اسدالله ملك

۲۰۵ _ چهار مضراب شور اثر فرهنگ شريف

۲۰۶ _ تصنيفي در شور اثر مهيار فيروز  بخت

۲۰۷ _ تصنيف  تنها منشين در همايون اثر علي  تجويدي

۲۰۸ _ _ تصنيفي همايون اثر علي  تجويدي

۲۰۹ _ ترانه ماهي  اثر شاهرخ شيردوست  ( گيلاني )

۲۱۰ _ طوبي ۱ اثر  پرويز  ياحقي

۲۱۱ _ ضربي  شور اثر پرويز  ياحقي

۲۱۲ _ ابر بيته هوا ره  ترانه  محلي  مازندراني

۲۱۳ _ يار گلي جان ترانه محلي  مازندراني 

۲۱۴ _   پاپلي ترانه محلي  مازندراني

۲۱۵ _ ترانه محلي مازندراني ۱

۲۱۶ _ آي بلاره ترانه محلي  مازندراني 

۲۱۷ _ بانو ترانه محلي  مزاندراني 

۲۱۸ _ يار دبستاني من 

۲۱۹ _ رعنا  محلي مازندراني در سه گاه

۲۲۰ _  ترانه تش در  همايون محلي  مازندراني

۲۲۱ _ ترانه سمند در سه گاه محلي  مازندراني

۲۲۲  _ تصنيف ميرزا كوچك خان اثر محمد ميرزماني ( برگرفته از تيتراژ سريال  ميرزا كوچك خان )

۲۲۳ _ موي سپيد اثر جهانبخش پازوكي گردآوري  براي سنتور مهبد نجفي


برچسب‌ها: ،


۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : سنتوري | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :